BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Grudzinskiy A.O.


Affiliation: Nizhny Novgorod Lobachevsky University
Address: prosp. Gagarina, 23, Nizhni Novgorod, Russia, 603950
Publications