BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Paleeva O.A.


Affiliation: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
Address: Il’inskaya st., 65, Nizhni Novgorod, Russia, 603000
Publications